Ajurveda, čo je to?

Ajurveda, čo je to?

AYURVEDA JE POVAŽOVANÁ ZA JEDEN Z NAJSTARŠÍCH LIEČEBNÝCH SYSTÉMOV NA SVETE. JE ZALOŽENÁ NA PRÍRODNÝCH ZÁKONOCH.

Človek, ako súčasť Vesmíru

Ajurvéda vníma život človeka, ako spojenie troch základných aspektov – duše, mysle a tela. Chápe ho ako súčasť nekonečného vesmírneho vedomia. Človek je utváraný rovnakými princípmi, ako celý Vesmír.

Ayurveda učí, že je svet zložený z piatich základných elementov (éteru, vzduchu, ohňa, vody a zeme). Rovnako tak i ľudské telo.

Individuálna telesná konštitúcia

Každé telo má podľa ajurvédy svoju jedinečnú kombináciu týchto elementov. Nazýva sa konštitúcia. Celkom rozdeľuje tri základné konštitúcie (dóši) – vatta, pitta, kapha. Ayurveda usiluje o nastolenie rovnováhy medzi týmito konštitúciami (dóšami).

Čo je to choroba?

Choroba je stavom, kedy sú tri dóše v stave nerovnováhy. A nejedná sa iba o telesnú disharmóniu. Ayurveda vysvetluje tiež, že aj negatívne myšlienky a emócie je treba uvoľňovať.  Pretože keď zostanú potlačené vnútri nás, môžu spôsobiť stav nerovnováhy – chorobu. A tak je veľmi vhodné udržiavať v súlade telo, mysel a emócie.

Liečebné postupy usilujú aj o naštartovanie neobmedzeného samoliečebného procesu.

K tomu sa používa niekoľko metód:

– masáže
– meditácie
– strava
– práca s dychom
– cvičenie
– byliny a bylinné procedúry
– olejové procedúry

Masáže a ájurvéda

Ayurveda dbá na vylúčenie toxínov z tela. Bez toho sa jedovaté látky iba ukladajú hlbšie do telesných tkanív. Za týmto účelom vyvinula, okrem iného, ​​systém olejových bylinných masáží. Tieto procedúry ďalej slúžia na obnovenie zdravia a samoliečebných schopností.

Tantra a ájurvéda

Tantra a ájurvéda majú rovnaké korene, venujú sa práci s životnou energiou. Pomáhajú žiť ľuďom zdravý, pokojný, svobodný a radostný život. Preto v našej ponuke spojujeme ájurvédské a tantrické masáže.

Viac o ájurvédských masážach si prečitáte v následujúcom blogu.

Pre www.tantrasavitryi.sk napísala Alice Nováková

Tradíčne a ájurvedské masáže

Ayurvéda s masážou intimít

Ájurvéda bez masáže intimít