top of page

Dynamická meditácia a tantra

Pri slove meditácia si väčšina ľudí predstaví sedenie na meditačnej podložke v tureckom sede so zatvorenými očami. Okrem meditácii v sede ale existujú ešte pohybové meditácie, ktoré kombinujú pohyb, tanec, sústredenie a sedenie. Na našich kurzoch ich často používame, pretože vieme, že dokážu skvele prebudiť sexuálnu energiu a podporiť hlboké procesy energetického liečenia.


Osho dynamická meditácia


Vytvoril ju už pred niekoľkými desaťročiami tantrický majster Osho a hudbu napísali jeho žiaci. Kombinuje štyri fázy meditácie, tras, tanec, turecký sed s rovným chrbtom a ľah. Tras a sed sú fázy, kedy používame mužskú energiu. Tanec a ľah sú vyjadrením ženskej energie, uvoľnenosti, tvorivosti. Rovnováha mužského a ženského princípu nám umožňuje vyrovnaný a naplnený život. Preto je aj striedanie týchto prístupov v meditácii kľúčom k uvoľneniu energie kundalíny v našom tele.Kundalini, alebo hadia energia je božskou iskrou, ktorá vlieva život nášmu telu. Píše sa o nej aj v Starom zákone, kedy Mojžiš nechal postaviť medeného hada, na ktorého sa mali pozerať chorí ľudia. Aj klasický znak lekárne, teda had ovinutý okolo palice je symbolom hadej energie kundalíny. Had je v moných kultúrach posvätným stvorením.


Had sa po zemi pohybuje s charakteristickým vlnením. Tak isto sa pohybuje energia kundaliny v dvoch energetických kanáloch, ida a pingala, pozdĺž našej chrbtice. Existenciu týchto kanálov dokazuje aj fakt skúmaný ajurvédou, totiž že človek vždy hodinu dýcha dominantne jednou nosnou dierkou a následne druhou, čo sa opakuje v priebehu celého dňa.


Tak ako sa striedajú dve nosné dierky a energetické kanály, v našom živote sa striedajú momenty, kedy potrebujeme konať s momentami, kedy potrebujeme pasívne prijímať, pozorovať, absorbovať energiu. Prílišná orientácia na výkon a konanie v našej západnej spoločnosti má okrem iného za následok nevyváženosť, psychické problémy, neuspokojivý sex, závislosť od porna. Naplnený sexuálny život je výsledkom striedania oboch princípov v každom z nás.


Mužský a ženský princíp


Ženy majú od prírody väčšinou viac ženského, pasívneho princípu a muži naopak aktívneho. To preto sa navzájom tak silno priťahujú. Ale každý muž aj žena majú v sebe oba princípy a potrebujú ich vzájomne zladiť. Pokiaľ má žena neaktívny mužský princíp, nevie sa za seba postaviť, komunikovať, čo chce, robiť veci, ktoré ju napĺňajú. Ak má naopak muž neaktívny ženský princíp, je uzatvorený, neustále potrebuje činnosť a stimuláciu a nerozumie ľuďom okolo seba ani sebe samému.


Oshova dynamická meditácia v dvoch pohybových fázach umožní z tela dostať nadbytočnú energiu, stres, strach, potlačené emócie. Toto sú aj najčastejšie dôvody, prečo majú ľudia pri klasickej meditácii problém so sústredením. Keď si sadnú a chcú sa ponoriť do meditácie, začnú sa im do vedomia dostávať potlačené emócie, pocity, zážitky.

Dynamická meditácia je skvelá v tom, že umožňuje vedomiu vyprázdniť sa cez pohyb a následne je možné naozaj pocítiť lásku, radosť a šťastie pri statických polohách.

Milovanie je tiež formou meditácie. Keď sa pri milovaní uvoľníme, tiež sa nám môže stať, že do vedomia sa nám začnú vyplavovať nepríjemné zážitky a pocity, prameniace často v detstve. To nám bráni v hlbšom prežívaní milovania. Preto je dobré Osho dynamickú meditáciu zaradiť častejšie do nášho dňa. Pomáha nám vyčistiť “starý balast” z našich tiel a umožňuje hlbšie prežívať milovanie.


Veľa žien má po dynamickej meditácii v genitáliách pocit, akoby boli po orgazme. Je to znak energie kundalíny, ktorá začína vystupovať v našom tele z koreňovej čakry vyššie. Tak ako sa rozprúdi táto energia pri milovaní, môže sa dostať do pohybu aj pri pohybovej meditácii. Opakovaná meditácia môže tiež prispieť k lepšiemu a uspokojivejšiemu milovaniu


Tanec do čakier


Tanec do čakier je tiež forma pohybovej meditácie. Na kurzoch tantra masáže v Sávitrí ju používame v kombinácii s Osho dynamickou meditáciou. Prostredníctvom vhodne zvolených skladieb, ktoré sú špeciálne zamerané na jednotlivé čakry sa harmonizuje celý energetický systém človeka. Prechádzajú sa všetky čakry, od koreňovej až po korunnú. Stvárnenie kvalít jednotlivých čakier prostredníctvom pohybu ich aktivizuje a očisťuje.


Tanec do čakier je menej katarzný, ako Osho dynamická meditácia, ale tiež počas neho môže človek pociťovať hlboké procesy. Tanečník má možnosť spojiť sa s rôznymi kvalitami seba samého, od zemitosti a vymedzenia priestoru až po spojenie so svojim vyšším ja a kozmickým vedomím. Všetky tieto úrovne sú dôležitou súčasťou našich životov a pomáhajú nám žiť radostne. Vedomý človek je pevne zakorenený, ale zároveň spojený s nebesami.


Tradičná spiritualita má niekedy tendenciu potlačovať naše “nižšie úrovne”, ako je pudovosť, inštinktívnosť alebo cieľavedomosť.

Veľa “duchovných” ľudí žije v nesprávnom presvedčení, že naše zvieracie časti sú príliš nízke, než aby sme im venovali pozornosť. Vtedy sa energia na nižších čakrách zablokuje a takýto človek môže byť síce veľmi duchovný, ale bude aj neuzemnený a môže mať problém s materiálnou stránkou života. Tanec do čakier nám pomáha spájať sa

so všetkými časťami nášho ja a tak dosiahnuť celistvosť.


Prečo pohybové meditácie


Kurzy tantra masáže sú iné, ako klasické sebarozvojové kurzy. Každý zážitok prebieha nielen na tele, ale aj v zóne intimity. Aj keď záleží na každom účastníkovi, do akej miery si chce ponechať intimitu len pre seba, aj tantrická masáž neintímnych oblastí sa priamo dotýka našej sexuality a jej prežívania. Prostredníctvom atmosféry navodenej lektorkami sa dotýkame nie len tela, ale aj hlbokých urovní nášho cítenia, našej bytosti. To s nami môže niekedy zamávať.Preto sú dynamické meditácie nepostrádateľnou súčasťou našich kurzov. Práca na úrovni jemnohmotného tela, fyzického tela a emócií v nich uložených môže na povrch vynášať dlho potláčané emócie, pocity, alebo zážitky. Práve preto je dobré masáž doplniť dynamickými meditáciami, ktoré harmonizujú telá aj vedomie účastníkov kurzu a zároveň im poskytujú možnosť vyventilovať to, čo im už neslúži.


Naša škola tantra masáže prebieha v malých skupinách. Účastníci sa navzájom učia masírovať a všetci spoločne sa zúčastňujú meditácií. Dynamická meditácia v skupine má tú výhodu, že energia sa násobí a spoločne vytvorené pole môže zosilňovať pociťovanie a procesy zažité pri meditácií. Keby každý meditoval doma, procesy by sa odohrali, ale na inej úrovni. Vzájomná masáž a spoločná meditáciá tvoria nerozlučný celok, ktorý Vám umožní prejsť vzrušujúcou a prospešnou transformáciou.
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page