top of page

Ženy a Tantra v Mužskom kruhu

Ojedinelé stretnutie sa konalo v utorok 27.02.2018 v Nitre! Nestáva sa, že by si skupina mužov, prizvala k sebe do kruhu ženu, dokonca hneď dve naraz! Nám sa dostalo tejto krásnej pocty a mohla som sa (Marianna) spolu so Xenyiou zúčastniť stretnutia "na druhom brehu" ako to jeden z účastníkov trefne pomenoval.


NEDOROZUMENIA ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO SVETA

Koľko nedorozumení vzniká z toho, že sa nevieme počúvať, že si nevieme doopravdy naslúchať. Zatvárame sa do svojich hláv a predstáv. Mnohokrát nás ani nenapadne, že ten druhý to môže mať úplne inak ako my. Že jeho/jej "jazyk" je iný ako ten náš. A preto je tak dôležitá komunikácia vo vzťahu. Úprimná, otvorená, bez posudzo