top of page
ebook_savitryi.jpg

Kniha

Tan*trické zasvätenia životom

nahled knihy2.png

Touto knihou vám chceme ukázať, že aj vy môžete prežívať zasvätenia alebo prechodové medzníky, ktoré menia život. V našom posolstve všetko toto nazývame zasvätenia.

 

Tým, že sme schopní vedome prežiť prechodové udalosti v živote či vedome prežívať sexualitu, rozkoš a vzrušenie, sme schopní sa pripraviť aj na odchod zo svojho fyzického tela.

nahled knihy2.png
Vyberte cenu

Tým, že sa rozhodnete nám prispieť viac ako 5,55 EUR, pomáhate nám s ďalšou tvorbou, prekladmi do cudzích jazykov a s vytlačením knihy. Zo srdca ďakujeme. Xenie a Marta.

Ďakujeme! Vybranú čiastku zaplaťte prosím na účet FIO banky SK25 8330 0000 0022 0119 1543. Po prijatí platby vám e-book pošleme na e-mail. Platobné informácie nájdete taktiež aj v e-maile.

E-book objednajte

Čo o knihe povedal Matúš? 

"Mám pocit, že som čítal fantasy žáner. Som naozaj prekvapený, že takéto príbehy niekto zažíva vo svojej realite. Pre mňa neuveriteľné a podnetné."

Čo o knihe povedala Miša? 

"Vôbec som nepoznala koncept zasvätení a prechodových rituálov. Boli to pre mňa nové informácie, takže som si úvod knihy čítala určite 2x a veľa som o tom premýšľala. Príbehy boli pre mňa liečivé a podporujúce."

Čo o knihe povedala Mirka? 

Čítam Vašu knihu a som dojata. Krásna kniha. Ďakujem veľmi!

objednavka

Tan*trické zasvätenia životom

Táto kniha popisuje príbehy žien a ich zasvätení či prechodových rituálov, ktoré zažili v rámci bežného života. Každá z nich je hrdinkou. To nie sú len ženy, ktoré vidieť na sociálnych sieťach či v TV. Ich hrdinstvá sú zväčša skryté. Navonok obyčajné ženy, matky, milenky, pracovníčky. Vnútorne však prekonali hranice obmedzení a našli v sebe to, čo bolo hlboko ukryté. To sa iste týka aj iných ľudí.

Životné medzníky – prechodové rituály

Každý človek prechádza rôznymi etapami života, zažíva obrady prechodu. To znamená, že sa zúčastňuje určitých rituálov, aby
prešiel cez úseky svojho života a svojho miesta v spoločnosti.
Bežnými prechodmi sú rituály životného cyklu, ktoré označujú fyziologický vývoj človeka. Presné detaily každého obradu sa
medzi kultúrami líšia, ale väčšina spoločenstiev sa zaoberá pubertou, manželstvom a smrťou. Medzi ďalšie obrady
životného cyklu patria oslavy narodenín a výročí.

Osobné skúsenosti

V našej knihe sa venujeme predovšetkým prechodovým
rituálom na spirituálnej úrovni (zasväteniam).
Úmyslom je, aby sme priblížili životné skúsenosti či reálne situácie, ktoré sa diali tvorkyniam knihy a ktoré sa môžu diať aj
vám. Otvárame témy, ktoré sú pre nás veľmi osobné a citlivé.
Rozhodli sme sa tak preto, aby sme ukázali, aká je tenká hranica medzi rôznymi realitami, dimenziami. Taktiež to, aké sú výnimočné prežitky súčasného života. Aj keď sú mnohokrát nepochopiteľné, neuveriteľné a mätúce.

tantricke_zasvatenia_zivotom2.jpg
"... poddala som sa tejto nežnej, teplej a zároveň silnej vlne. Z krásneho opojenia a prenosu niečo, čo pravdepodobne zasielala Isis, ma vytrhol hluk pred dverami. Počula som hlas mnícha a ešte nejakého muža. Cudzí muž vstúpil. Vyzeral ako vojak, v rukách mal pušku. Prenos bol predčasne ukončený. Vojak pristúpil ku mne, divoko gestikuloval, a vravel, že som pekná žena, mám veľké prsia, prečo ho nenadojčím ako Isis svojho syna Hora?! Ak chcem ostať v chráme, musím urobiť, čo žiada. Znechutene som mu odpovedala, že určite niečo také neurobím a pohľadom som hľadala pomoc. Lenže v tú chvíľu tam široko-ďaleko nik nebol ..."

- Ukážka z knihy
nahled knihy2.png
Vyberte cenu

Tým, že sa rozhodnete nám prispieť viac ako 5,55 EUR, pomáhate nám s ďalšou tvorbou, prekladmi do cudzích jazykov a s vytlačením knihy. Zo srdca ďakujeme. Xenie a Marta.

Ďakujeme! Vybranú čiastku zaplaťte prosím na účet FIO banky SK25 8330 0000 0022 0119 1543. Po prijatí platby vám e-book pošleme na e-mail. Platobné informácie nájdete taktiež aj v e-maile.

E-book objednajte

Čo o knihe povedal Matúš? 

"Mám pocit, že som čítal fantasy žáner. Som naozaj prekvapený, že takéto príbehy niekto zažíva vo svojej realite. Pre mňa neuveriteľné a podnetné."

Čo o knihe povedala Miša? 

"Vôbec som nepoznala koncept zasvätení a prechodových rituálov. Boli to pre mňa nové informácie, takže som si úvod knihy čítala určite 2x a veľa som o tom premýšľala. Príbehy boli pre mňa liečivé a podporujúce."

tantricke_zasvatenia_zivotom3.jpg

Autorky

xen_autorka_tantrice_zasvatenia_zivotom.jpg

Zakladateľka značky a tan*tra chrámu Sávitryí, učiteľka
vedomého dotyku, Osho sanjásin Ma prem Sávitryí. Masérka, akreditovaná koučka, terapeutka a majsterka tan*try. Autorka konceptu Tan*tra masáží Sávitryí.

Xenie Suhayla Komers

marta_autorka_tantrice_zasvatenia_zivotom.jpg

Žena, matka, organizátorka, tanečníčka, milovníčka života.
Absolventka školy Mohendžodáro-tan*trickej ženskej jogy v Oshovom centre v Lažánkach, kurzu Tan*trické odzbrojovanie tela a energetický orgazmus od Adrewa Barnesa, kurzu techník od Ma Anada Sarity.

Mgr. Marta Mičáková

bottom of page