top of page

Poznáte život meniace techniky na uzdravenie sexuality, partnerských vzťahov a osamelosti?

Mnoho ľudí sa cíti osamelo. Nezáleží pritom, či sú v nejakom vzťahu, alebo či sú sami. Poznáte život meniace techniky na uzdravenie sexuality?Samota versus osamelosť


Samota nie je nič „zlé“. Samota má v živote svoje miesto a je veľmi dôležitá. Vďaka samote sa dokážeme ponárať hlbšie do seba, pracovať na sebe a viac chápať seba i druhých. Aj vďaka tomu potom dokážeme mať kvalitnejšie vzťahy a radostnejší život. Prínosnejší pre všetkých ostatných. Dokážeme ľahšie cítiť naše prepojenie so všetkým ostatným.


Osamelosť a vzťahy


No osamelosť je o niečom inom. Je o pocite oddelenosti, veľakrát spojeným s pocitom strachu, bezmocnosti, nepochopenia.


Dôvody pocitu osamelosti vo vzťahoch


Je paradoxné, že osamelosť zažíva množstvo ľudí najmä vo svojich partnerských vzťahoch. Nie je to len tým, že mnohokrát nevieme, ako budovať šťastné partnerské vzťahy založené na láske. Častejšie budujeme vzťahy založené na strachu. Býva to aj kvôli tomu, že sa v našich vzťahoch zabúdame venovať skutočnej intimite, pocitom blízkosti, pochopenia a záujmu o druhého.


Vzťahy veľakrát vnímame len ako prostriedok na rozkoš, uvoľnenie či zábavu. Viac berieme ako dávame.


“Ejakulácia nie je orgazmus. Orgazmus je stav, keď prestanete cítiť telo ako hmotu; vibrujete ako energia, elektrina.” Osho.


A zabúdame na to aj v sexuálnej rovine. Zabudli sme, ako sa môžeme s partnerom skutočne prepojiť. Nevieme sa ho poriadne ani dotýkať. Robíme to tak akosi sebecky, chtíčovo a pudovo.


Povrchné vzťahy


Veľakrát vnímame povrchne aj sami seba a svojich partnerov. Napriek pochopiteľným historickým dôvodom s tým môžeme niečo urobiť.


Tip: Prečo sa cítime osamelí a čo s tým môžeme urobiť?


Pohodlná povrchnosť


Povrchnosť je pohodlná a automatická. Netreba spraviť nič navyše. Stačí sa na niečo pozrieť a automaticky povrchne vnímať. Farbu, veľkosť, estetiku či prípadné hodnotenie. Povrchné hodnotenie býva navyše veľakrát prísne dualitné.


Ísť do hĺbky, to si už vyžaduje nejakú „prácu“ navyše. Či už len dať si čas na zamyslenie, zastavenie sa, vcítenie sa do druhých osôb, alebo komplexnú prácu na sebe. Tá vyžaduje aj prehlbovanie vlastného vnímania.Prečo ísť do hĺbky v partnerských vzťahoch?


Ísť do hĺbky, nám môže pomôcť spracovať či transformovať nielen pocity osamelosti, ale aj kvalitu našich vzťahov a celého života. Vďaka tomu môžeme v našich vzťahoch a životoch zažívať stále viac skutočnej lásky, radosti, šťastia a naplnenia.