top of page

Prežívanie senzuality

Chcela by som sa s vami podeliť o zamyslenie na tému, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá - prežívanie seba a senzuality. Viem, že sa jedná o tému, ktorá môže byť považovaná za citlivú, no v skutočnosti je to o obohacovaní vášho života a dosahovaní hlbšej harmónie.Senzualita je o uvedomovaní a úplnom užívaní si vlastného tela. Keď sa prenášate na hlbšiu úroveň prežívania samých seba, vytvárate prirodzenú príťažlivosť, ktorá nezáleží na veku.


Je to ten pocit radosti, ktorý môžete zažívať počas celého dňa, nie len v intímnych chvíľach. Je to jednoducho pocit, že sa cítite dobre vo svojom tele a vážite si ho. Cítite, že vaše telo je živé a plné energie.Prestávate žiť automaticky, kedy si neuvedomujete mnoho vecí. Namiesto toho, začnete mať záujem o seba a o uspokojovanie svojich potrieb, čo je vlastne záujmom o život. A to prináša veľkú príťažlivosť pre vaše okolie, spôsobuje, že vyžarujete charizmu, a zároveň vám prináša do života dobrý pocit.


Chápem, že niekedy existujú prekážky, ktoré nám bránia v takomto spôsobe prežívania seba a senzuality. Práve preto som sa rozhodla venovať niekoľkým návrhom, kde sa s vami podelím o to, čo si myslím, že nás najčastejšie obmedzuje.


Nižšie sa budem venovať negatívnym presvedčeniam, hanbe, nedostatku sebavedomia, stresu a vyčerpaniu, komunikácii a nedostatku porozumenia a aj tomu, ako nám spoločnosť niekedy vnucuje negatívne pohľady na naše telo.


"Som presvedčená, že každá osoba si zaslúži prežívať svoju senzualitu a seba samú naplno."

A práve preto sme tu s tímom Holistický výcvik Sávitryí, aby sme vám poskytli podporu a nástroje na dosiahnutie tohto cieľa. Spoločne objavíme, ako dosiahnuť harmóniu a radosť prostredníctvom prežívania seba a senzuality.


Holistický výcvik Sávitryí vám ponúka jedinečnú príležitosť objaviť vnútornú silu, prekonať prekážky a dosiahnuť plný potenciál vášho senzuálneho života.


Existuje niekoľko faktorov, ktoré ľuďom najčastejšie bránia v prežívaní seba a senzuality a vzrušenia. Tu je niekoľko príkladov:


  • Negatívne presvedčenia a hanba


Ľudia môžu mať negatívne presvedčenia o sebe a svojej se*ualite, čo môže viesť k pocitu hanby alebo viny. Tieto presvedčenia môžu pochádzať zo spoločenských normatívov, nábo*enských zábran alebo negatívnych skúseností v minulosti.
  • Nedostatok sebavedomia


Nedostatok sebavedomia môže brániť jednotlivcom v prežívaní svojej senzuality. Nedostatok dôvery vo vlastné telo a schopnosti môže obmedzovať schopnosť relaxovať a užívať si intímne momenty.


  • Stres a vyčerpanie

Vysoká úroveň stresu a vyčerpania môže mať negatívny vplyv na senz uálny život. Zaneprázdnený životný štýl, pracovné povinnosti, rodinné záväzky a iné faktory môžu vyčerpať energiu a znížiť chuť na senzuálne prežívanie.


  • Komunikácia a nedostatok porozumenia

Nedostatok otvorenej komunikácie a porozumenia so se*uálnym partnerom môže brániť v prežívaní vzrušenia. Nesprávne porozumenie potrieb, túžob a fantázií môže viesť k frustrácii a nedostatku uspokojenia.


  • Telo ako objekt

Spoločnosť často klade dôraz na fyzický vzhľad a ideály krásy, čo môže vytvárať tlak na jednotlivcov, aby sa cítili neistí vo svojom tele. Tento pocit sebaodmietnutia a neustále porovnávanie s inými ľuďmi môže brániť vo vnímaní a užívaní si vlastnej se*uality.

Moje činy a slová sú naplnené láskou a šíria ju do prostredia

Je dôležité si uvedomiť, že každá osoba je jedinečná a môže mať svoje vlastné osobné bariéry vo vzťahu k prežívaniu seba a se*uality. Prekonanie týchto prekážok môže vyžadovať čas, prácu na sebe a otvorenosť voči sebe aj svojim partnerom.


Afirmácie


Afirmácie používajte podľa svojho aktuálneho pocitu a potreby.1. Moja láska sa neobmedzuje minulosťou, rozširujem ju v každom okamihu prítomnosti.


2. Som aktívnym tvorcom lásky v svojom živote a životoch ostatných.


3. Moje činy a slová sú naplnené láskou a šíria ju do prostredia, v ktorom žijem.


4. Prejavujem lásku voči sebe a ostatným každý deň. Opakovanie týchto afirmácií denne vám môže pomôcť posilniť vaše povedomie o sile lásky a motivovať vás k jej rozširovaniu vo vašom každodennom životeAk túžite po zmene a chcete prebudiť svoju senzualitu a svoju vnútornú silu, pridajte sa k nám na Holistickom výcviku Rozpoznávací stupeň Holistický výcvik Sávitryí


S láskou a podporou, Xenie Suhayla Komers a Tím Holistického výcviku Sávitryí

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page