top of page

Posvätný pár

V tantre sú muž a žena vyjadrením božských kvalít, mužského a ženského princípu. V našej každodennosti sme vystavení pôsobeniu mnohých, často protichodných obrazov. Aj preto sa hádky, rozvody a nesúlad stali bežnou súčasťou života väčšiny z nás. Ako sa na spojenie muža a ženy pozerajú systémy, ktoré nás a našich predkov najsilnejšie ovplyvnili? A akí vplyv majú na naše životy?

Kresťanstvo

Obraz rodiny v kresťanstve máme všetci často pred očami počas Vianoc. Či už sme veriaci, alebo nie, každý pozná vizuál Betlehemu. A ak aj nie sme veriaci, celé generácie našich predkov boli vystavené tomuto archetypu.


Čo vidíme na obrázku? Matka a dieťa v popredí. Otec stojí v pozadí, je menej dôležitý. Tí, čo poznajú katolícku interpretáciu Ježišovho narodenia vedia, že Mária bola panna a Jozef bol len jej ochranca. Sexualita medzi manželmi neexistuje, hlavný citový vzťah je medzi matkou a dieťaťom. Žena je predovšetkým matka.Nie je dôležité, či Mária naozaj bola panna. Dôležité je pôsobenie obrazu v kolektívnom nevedomí. Z neho vyplýva, že žena je predovšetkým matka. Vzťah s mužom je druhotný. Vždy prináša poškvrnenie, lebo žiadna žena nemôže vo vzťahu ostať nepoškvrnená, ako Mária. Zrejme aj z toho pramenil častý odpor žien voči sexu, vnímali ho často ako “nutné zlo” a pred vstupom do manželstva o milovaní vôbec neboli poučené.


Vo svojej knihe Obmedzujúca materská láska ruský psychológ Anatolij Nekrasov rozoberá vplyv prisilnej väzby medzi matkou a dieťaťom na celkové vzťahy v rodine. Pretože po príchode detí milenecký vzťah partnerov ustupuje do úzadia, môže sa muž cítiť upozadený. Aj preto mnohí muži utekajú za prácou, alkoholom, prípadne sa uchyľujú k násiliu. V rodine sa im nedostáva náležité miesto. Takáto nerovnováha medzi rodičmi má vplyv aj na deti a ich budúci rodinný život.


V kresťanstve archetypy alebo obrazy, založené na posvätnom spojení muža a ženy, neexistujú, alebo aspoň nie sú rozšírené. Cirkev až donedávna hlásala, že milovanie slúži len na plodenie detí. Aj preto majú silne náboženský orientované rodiny veľa detí, lebo v podstate napľňajú jediný dostupný posvätný archetyp. Obraz milencov, partnerov ako milencov, prakticky neexistuje.

Božský pár v iných systémoch viery

Naši predkovia pred príchodom kresťanstva mali úplne iné videnie sveta, mužských a ženských energií a ich spojenia. Podobne videli muža a ženu ako posvätné spojenie aj rôzne domorodé kultúry, alebo hinduizmus. Matka je Zem, otec je duch, nebesia. A my, ľudia, sme výsledkom ich milovania, posvätného spojenia. Sme zároveň mostom medzi zemou a nebesami, ako sú deti mostom medzi rodom muža a ženy.V našej pôvodnej slovanskej kultúre, pred pokresťančovaním, je vyjadrením ženského princípu bohyňa Lada, ktorá vyjadruje lásku, harmóniu, súlad. Ešte dnes hovoríme vyladiť, doladiť, súlad, ladná, všetko slová odvodené od dávnej bohyne. Lada ja zároveň bohorodičkou a matkou všetkých ostatných bodov, ale aj našich predkov. Každá žena je vyjadrením božského princípu Lady.

Jej mužským protipólom je Svarog, hlavný slovanský Boh a zakladateľ rodu. Je to nebeský kováč, ktorého tvorenie vyjadruje aj stvorenie sveta. Všetci muži sú synmi Svaroga a pokračovaním jeho rodu. Spojenie týchto dvoch nebeských bytostí, Svaroga a Lady, je veľmi dôležité, pretože naznačuje pôvod každého slovanského rodu.

V hinduizme je božským nebeským párom Shiva a jeho partnerka Parvati. Parvati má mnoho mien a podôb, je zosobnením ženskej tvorivej sily Shakti. Tak ako Lada a Svarog, aj Shiva a Parvati sú rodičmi ďalších bohov, napríklad Ganesha či Kartika. Hinduisti slávia narodenia Ganesha ako božského syna, tak ako naši predkovia na Vianoce (sviatky zimného slnovratu) slávili narodenie Boha Koľjadu. (Po ich príklade cirkev ustanovila tieto sviatky za narodenie Ježiša Krista.)

V tantre je spojenie muža a ženy spojením Shivy a Shakty, mužského princípu a ženskej tvorivej sily.

Každý z nás v sebe obsahuje oba tieto protipóly, ale muži majú viac mužského princípu a ženy ženského princípu. Milostné spojenie je posvätným aktom, kedy sa spájajú oba protipóly, v najlepšom prípade dosahujú spoločne muž a žena osvietenie. Osvietenie môže získať aj človek v celibáte, ale znovu iba tak, že vyváži dva božské princípy, mužský a ženský sám, v rámci svojej bytosti.

Obraz milencov nového veku

Je dôležité, aby sme prehodnotili obrazy partnerstva, prípadne rodiny, ktoré máme v podvedomí. Aj keď nie sme veriaci, celé generácie našich predkov boli vystavené pôsobeniu obrazu svätej rodiny. Mária počne dieťa s akýmsi záhadným duchom, ktorý je zároveň aj bohom. Žije oficiálne s mužom, ale zároveň je v celibáte a jej muž nie je otcom dieťaťa. A na drvivej väčšine obrazov je vyobrazená Mária so svojim synom, bez manžela. Navyše všetci katolícky kňazi sú v celibáte. Aký to harmatanec!


Mojim cieľom určite nie je znižovať hodnotu Ježišovho učenia. Ježiš bol veľký jogínsky majster, ktorého pravé učenie ale postupne upadlo do zabudnutia. Nanešťastie kresťanská mytológia vytvorila obrazy, ktoré nám a našim predkom po celé storočia komplikovali partnerstvo. Odsudzovanie milovania, pohlavných orgánov, mužská agresia, prehnaná viazanosť matiek na deti a neprítomnosť partnerskej harmónie, to všetko a ešte mnoho iného je výsledkom stáročného pôsobenia tohto obrazu.


Naši predkovia, ako aj dnešní indovia patrili k védskej tradícii, ktorá kedysi zahŕňala celú Zem. Tantra a hinduizmus sú dvoma nohami toho istého učenia. Zhodne so slovanstvom a so všetkými “prírodnými” národmi vidia muža a ženu ako Boha a Bohyňu, predstaviteľov božského poriadku na Zemi. Koniec koncov, aj v Biblii, v knihe Genezis sa hovorí, že Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz. Preto sú muž aj žena zástupcovia Boha a Bohyne.


V dnešnom svete je pomerne ťažké, avšak nie nemožné, dosiahnuť vyrovnané partnerské vzťahy, zhodu a krásne milovanie. Preto je veľmi dôležité, aby sme si neustále pripomínali obrazy posvätného spojenia muža a ženy, Boha a Bohyne.

Môžeme tiež z podvedomia vyčistiť nezdravé obrazy, ktorým boli vystavení naši predkovia, prípadne my samí. A je dôležité, aby sme sa naučili chápať, ako môžeme súlad posvätných princípov pocítiť aj na svojom tele.

Každým z nás prúdi božská energia, sme vyjadrením a čiastočkou Boha a Bohyne na zemi. Naše pohlavné orgány vyjadrujú posvätné spojenie a priamu cestu k osvieteniu. Nemusíme ho hľadať zložito ani intelektuálne. Stačí začať uctievať to božské v nás. Začať sa dá napríklad aj kurzom tantra masáže.


73 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page